TeachSupport verzorgt gedurende een schooljaar een intensieve vorm van remedial teaching voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs.

De begeleiders investeren minimaal 1 keer per week in de remediale begeleiding van uw kind! Daarnaast worden de leerlingen één keer per week digitaal begeleid via het IT19.jpgdigitaal communicatieplatform TeachPortal. De remedial teaching vindt onder schooltijd plaats op de
school van uw kind en biedt daardoor enkele belangrijke voordelen: ouders en leerlingen verliezen geen reistijd en er is overleg van de begeleider van de leerling met een vakdocent, mentor of afdelingsleider mogelijk. De remedial teaching is met name geschikt voor leerlingen die:

  • een achterstand hebben met bepaalde vakken
  • geen leerstrategie opbouwen en/of toepassen
  • het moeilijk vinden om te plannen
  • moeite hebben om zich te concentreren
  • problemen hebben met toetsen en proefwerken
  • een stoornis in het autistisch spectrum hebben
  • (vermoedelijk) dyslexie of dyscalculie hebben

De leerlingen worden voor de remedial teaching op school ingeroosterd op maandag en/of donderdag tussen 8.00 uur en 17.30 uur. Om te voorkomen dat een leerling structureel afwezig is bij een bepaalde les worden de leerlingen door de begeleider elke week op een ander tijdstip ingeroosterd. Als leerlingen voor een bepaald vak een toets moeten maken worden ze vanzelfsprekend tijdens dat lesuur niet ingeroosterd voor remedial teaching. Dit vraagt om een uiterst zorgvuldige planning in de digitale kalender van TeachPortal. Hierin kunnen niet alleen de leerlingen zien wanneer ze begeleid worden. Ook ouders en docenten krijgen rechten om de kalender van TeachPortal te raadplegen. In de kalender worden alle gegevens opgenomen omtrent bijvoorbeeld aan- en afwezigheid van de leerling, planning en dergelijke. Zo kunnen ouders/verzorgers volledig op de hoogte blijven van de begeleiding van hun kind. Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u uw kind aanmelden voor remedial teaching, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site of mail naar: t.vermunt@intrateach.nl Binnen twee werkdagen ontvangt u van ons een antwoord!